Loong sp. z o.o. Loong sp. z o.o. Loong sp. z o.o.

Nasza ofeta

Specjalizujemy się w szeroko pojętym wykonawstwie robót ziemnych i melioracyjnych.

roboty ziemne:

- niwelacje terenu
- wykopy przestrzenne, kubaturowe oraz liniowe
- profilowanie skarp oraz nasypów
- korytowanie i utwardzanie dróg leśnych i gruntowych
- wymiany gruntów nienośnych
- przyłącza wod-kan
- przygotowanie terenów pod inwestycje
- rozbiórki i wyburzenia
- przeciski pod przeszkodami

roboty melioracyjne:

- melioracje i regulacje rzek i kanałów
- budowa i oczyszczanie stawów oraz zbiorników retencyjnych
- budowa przepustów, jazów oraz innych budowli hydrotechnicznych
- budowa i konserwacja rowów melioracyjnych

usługi sprzętowe:

- wynajem sprzętu budowlanego
- transport materiałów sypkich

Gwarantujemy szybkie terminy realizacji i bardzo atrakcyjne ceny.

Copyright by www.loong.com.pl.Loong.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.